Γενικοι Οροι Χρησης και Συναλλαγων

Τελευταία Ενημέρωση: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.pricelesspharmacy.gr (εφεξής, «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ανήκει στην ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΔΑΚΗ Ε.Ε.», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού ΙΔΗΣ αρ. 8-10, Τ.Κ. 71202, με ΑΦΜ 997791640 / ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης και αρ. ΓΕΜΗ 121375027000 (εφεξής «Εταιρεία»). Νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας είναι η αδειούχος φαρμακοποιός, Όλγα Λυδάκη του Γεωργίου, μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του ιστότοπου www.pricelesspharmacy.gr (εφεξής «Ιστότοπος») και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

1. Γενικά

Η Εταιρεία ασκεί εξ αποστάσεως εμπορία αγαθών (εφεξής «Υπηρεσίες») μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμμορφούμενο στις επιταγές του ν.2251/1994 (Προστασία των Καταναλωτών), σε συνδυασμό με το ΠΔ 131/2003 (ενσωμάτωση Οδηγίας eCommerce 2000/31/ΕΚ), την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Από τις παρεχόμενες από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Υπηρεσίες ρητά αποκλείονται η πώληση φαρμάκων συνταγογραφούμενων και μη και η εκτέλεση ιατρικών συνταγών. Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατίθενται προς πώληση, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά αναφερόμενα, παραφαρμακευτικά, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, ορθοπεδικά, παιδικά είδη και άλλα συναφή προϊόντα.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιλέγει, να προβάλει, να τροποποιεί, να αποσύρει και να μεταπωλεί τα προϊόντα των προμηθευτών της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο έχει δικαίωμα να πράξει και στις εκπτώσεις/προσφορές της, καθώς και στην τιμολογιακή της πολιτική.

ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΠΕΛΑΤΗΣ (ΕΦΕΞΗΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ «ΧΡΗΣΤΗΣ» ή «ΧΡΗΣΤΕΣ», «ΠΕΛΑΤΗΣ» ή «ΠΕΛΑΤΕΣ», «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ» ή «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ») ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ (ΕΦΕΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ «ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ»). ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΑΥΤΟ. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΔΩ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων (προϊόντα που δεν παρασκευάζονται ή/και κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, και τα οποία η Εταιρεία απλά μεταπωλεί) . Για τα προϊόντα αυτά τυχόν εγγύηση και ευθύνη βαραίνει απευθείας τον κατασκευαστή ή τον παρέχοντα την άδεια χρήσης. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία μας, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στον Ιστότοπο, εφόσον οφείλει και είναι σε θέση κατά τις διατάξεις του νόμου να γνωρίζει την ακρίβεια και τη νομιμότητά τους και με την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών ή επουσιωδών παρόμοιων παραλείψεων. Η Εταιρεία ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους επισκέπτες της, τηρώντας τη γενική υποχρέωση ελέγχου και πρόνοιας για το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου.

Κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Εταιρεία μας απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύουν στον παρόντα δικτυακό τόπο, καθ’ όσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ελέγχου που προβλέπει ο νόμος.

3. Τιμές προϊόντων και τιμολόγηση

Οι τιμές πώλησης προϊόντων σε Ευρώ που αναφέρονται στον Ιστότοπο/Ηλεκτρονικό Κατάστημα, είναι οι ισχύουσες τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και τυχόν άλλων φόρων. Οι τιμές πώλησης των προϊόντων μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από την Εταιρεία με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο πριν την τιμολόγηση του προϊόντος.

Στις αναγραφόμενες τιμές πώλησης δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, τα οποία τιμολογούνται συμπληρωματικά στην τιμή των προϊόντων που παραγγέλθηκαν/αγοράστηκαν. Η παραγγελία προϊόντων συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση πληρωμής του ποσού της παραγγελίας εκ μέρους του Χρήστη καταναλωτή. Η τιμολόγηση των προϊόντων γίνεται στο ποσό της αξίας τους κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας από τον Χρήστη καταναλωτή.

Οι τιμές αφορούν προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και οι διάφορες προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων γνωστοποιείται στο Χρήστη τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας. Eφόσον η πληροφορία περί διαθεσιμότητας έρχεται απευθείας από τους προμηθευτές της Εταιρείας ενδέχεται περιστασιακά να προκύψουν αλλαγές ή λάθη.

Σε κάθε περίπτωση και στην πιθανότητα ολικής ή μερικής μη διαθεσιμότητας προϊόντων μετά από μια παραγγελία, ο Χρήστης θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του ή μέσω προσωπικού μηνύματος στο e-mail επικοινωνίας του, για τα προϊόντα που βρίσκονται χωρίς απόθεμα και σχετικά με την μερική ή ολική ακύρωση της παραγγελίας του και την ακύρωση της πιθανής αντίστοιχης χρέωσης.

4. Διαδικασία παραγγελιών

• Γενικά

Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των εδώ Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Επιστροφών, της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies, χωρίς καμία επιφύλαξη σχετικά με τους όρους αυτών και τυχόν ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη.

Η διόρθωση πιθανών λαθών στην παραγγελία είναι ευθύνη του Χρήστη.

Από τη στιγμή που ο Χρήστης επιβεβαιώσει την παραγγελία του, θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Όρους Χρήσης, τις τιμές, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης για τον όγκο και τις ποσότητες, καθώς και τα προτεινόμενα προϊόντα προς πώληση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής του κόστους της παραγγελίας εκ μέρους του Χρήστη καταναλωτή. Η πώληση ολοκληρώνεται όταν ο Χρήστης καταναλωτής τοποθετήσει την παραγγελία. Η Εταιρεία θα επιβεβαιώσει την παραγγελία του αποστέλλοντας σχετικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη καταναλωτή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει ολόκληρη την παραγγελία ή την παράδοσή της, όποια και αν είναι η φύση και το επίπεδο εκτέλεσής της, σε περίπτωση μη πληρωμής ή μερικής πληρωμής οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που οφείλει ο Χρήστης καταναλωτής, σε περίπτωση απάτης κατά την πληρωμή ή στην περίπτωση απάτης ή απόπειρας απάτης κατά τη χρήση του Ιστότοπου.

Όλες οι παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και λοιπών εξόδων αποστολής, είναι πληρωτέες σε Ευρώ. Κάθε ληξιπρόθεσμο μη καταβληθέν ποσό θα τοκίζεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, άμεσα από την καθυστέρηση πληρωμής.

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κάποιο από το προϊόν που επέλεξε ο Πελάτης για την παραγγελία του, τότε η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Χρήστη ή στο e-mail ή στα τηλέφωνα που έχει δηλώσει. Αν, πάλι, δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το Χρήστη εντός 7 ημερών από την παραγγελία, τότε το αίτημα παραγγελίας ακυρώνεται και θα πρέπει να γίνει νέα παραγγελία.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:

• Απευθείας από τον Ιστότοπο μέσω της παρεχόμενης φόρμας παραγγελία και του ψηφιακού καλαθιού αγορών:

Για να εκτελεστεί η παραγγελία μέσω του Ιστότοπου, απαιτείται είτε η δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπο είτε η συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής φόρμας παραγγελίας ως απλώς επισκέπτης με τα αναγκαία στοιχεία χρέωσης και αποστολής του Χρήστη. Όλα τα προσωπικά στοιχεία παραμένουν αυστηρά απόρρητα, επεξεργάζονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό ή συνεργάτη της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ν.4624/2019] και απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών [ν.3471/2006].

Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία μέσω Ιστότοπου αποστέλλεται άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης για τα παραγγελθέντα προϊόντα στο e-mail του Πελάτη.

• Τηλεφωνικά, καλώντας μας στο +30 2810 282225, +30 2810 282223 ή στο +30 2810 282204 εντός του παρακάτω ωραρίου λειτουργίας και κατά τις ημέρες εφημερίας:

Δευτέρα

08:30-14:30 και 17:30-21:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή

08:30-14:00 και 17:30-21:00

Τετάρτη

08:30-14:00

Σάββατο

10:00-16:00

Μόλις ολοκληρωθεί η παραγγελία τηλεφωνικά, αποστέλλεται εντός της ημέρας ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης για τα παραγγελθέντα προϊόντα στο e-mail του Πελάτη.

• Με επίσκεψή σας στο φαρμακείο μας, στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός ΙΔΗΣ αρ. 8-10, ΤΚ 71202, εντός του ανωτέρου ωραρίου λειτουργίας και κατά τις ημέρες εφημερίας.

5. Τρόποι πληρωμής

• Ηλεκτρονική πλατφόρμα POS της Eurobank:

Οι χρεώσεις γίνονται με ασφαλή τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας POS (Electronic Point of Sale – EPOS) της Eurobank, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας στον ιστότοπό μας, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές.

• PayPal:

Εύκολες αγορές online, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας στον ιστότοπο μας, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας για προστασία στις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές. Για να αποκτήσετε λογαριασμό PayPal, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.paypal.com.

• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Πληρωμή απευθείας σε τραπεζικό μας λογαριασμό με online banking ή με επίσκεψή σας σε τράπεζα της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό της παραγγελίας σας ως αιτιολογία/αποδεικτικό πληρωμής.

Για παραλαβή της παραγγελίας από το φαρμακείο μας, προηγείται η κατάθεση της συνολικής αξίας των προϊόντων. Προϋπόθεση της παράδοσης της παραγγελίας σας αποτελεί δική μας επιβεβαίωση της τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό μας.

Για αποστολή στον χώρο σας, προηγείται η κατάθεση της συνολικής αξίας των προϊόντων μαζί με τα συμφωνηθέντα έξοδα αποστολής. Προϋπόθεση της αποστολής της παραγγελίας αποτελεί δική μας επιβεβαίωση της τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό μας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΔΑΚΗ Ε.Ε.


ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
0026.0403.50.0200534329
ΙΒΑΝ:
GR6902604030000500200534329


ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
6556108424125
ΙΒΑΝ:
GR6801715560006556108424125


ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
62543003784
IΒΑΝ:
GR1501106250000062543003784

• Αντικαταβολή:

Σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται με την υπηρεσία της αντικαταβολής ανά αποστολή κατά τη στιγμή της παράδοσης. Η επιβάρυνση της υπηρεσίας αυτής ανέρχεται σε 1,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά αποστολή ανεξαρτήτως του συνολικού ποσού της παραγγελίας. Προϋπόθεση της παράδοσης της παραγγελίας στον χρήστη αποτελεί η εξόφληση του κόστους αντικαταβολής, τυχόν εξόδων αποστολής και της συνολικής αξίας προϊόντων κατά τη στιγμή της παράδοσης. Παραδόσεις δεν πραγματοποιούνται Σάββατο, Κυριακή και αργίες.

Πληρωμή παραγγελίας στο κατάστημα:

Πληρωμή της παραγγελίας στο φαρμακείο μας είτε με μετρητά, είτε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

6. Τρόποι παράδοσης / Έξοδα αποστολής

Α. ΕΛΛΑΔΑ

Η Εταιρεία εξυπηρετεί Πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Οι αποστολές γίνονται με την ACS Courier ή με την ΕΛΤΑ Courier κατ’ επιλογή του Χρήστη και είναι δωρεάν για αγορές άνω των €39 ευρώ.

Για αποστολές παραγγελιών κάτω των 39 ευρώ, τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ επιβαρύνουν τον χρήστη και ανέρχονται ως εξής ανά ζώνη αποστολής:

(α) Οι παραγγελίες εντός της πόλης Ηρακλείου Κρήτης, εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ACS Courier > Εντός πόλης > 2,50 ευρώ

ΕΛΤΑ Courier > Εντός πόλης > 2,25 ευρώ

(β) Οι παραγγελίες εντός της περιφέρειας Κρήτης, σε άλλους νησιώτικους προορισμούς και σε χερσαίους προορισμούς, εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, παραδίδονται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες.

ACS Courier > 3,35 ευρώ

ΕΛΤΑ Courier > 2,40 ευρώ

(γ) Οι παραγγελίες σε δυσπρόσιτες περιοχές, εφόσον τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, παραδίδονται σε 1-5 εργάσιμες ημέρες.

ACS Courier > Δυσπρόσιτη Περιοχή > 6,85 ευρώ

ΕΛΤΑ Courier > Δυσπρόσιτη Περιοχή > 2,40 ευρώ

Για τις τρεις ανωτέρω ζώνες αποστολής η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον συνδυασμό μεγέθους και βάρους (σύστημα ογκομέτρησης Διεθνούς Οργάνωσης Εναέριων Μεταφορών ΙΑΤΑ). Αν το ογκομετρικό βάρος της συσκευασίας προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παραγγελία είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, (περιπτώσεις ελαφριών και συγχρόνως πολύ ογκώδη δεμάτων), τότε η χρέωση γίνεται με βάση το ογκομετρικό βάρος και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τις τρεις διαστάσεις του δέματος και διαιρώντας δια 5.000.

Ογκομετρικό βάρος (σε κιλά) = (μήκος) Χ (πλάτος ) Χ (ύψος) σε εκατοστά / 5.000

(α) Για παραγγελίες εντός της πόλης Ηρακλείου Κρήτης, όταν το ογκομετρικό βάρος της συσκευασίας προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παραγγελία είναι μεγαλύτερο του πραγματικού βάρους των 3kg, τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχονται ως εξής:

ACS Courier > Εντός πόλης > 2,50 ευρώ +  [(Μ·Π·Υ / 5.000) – 3kg] · 0,75 ευρώ

ΕΛΤΑ Courier > Εντός πόλης > 2,25 ευρώ + [(Μ·Π·Υ / 5.000) – 3kg] · 0,75 ευρώ

(β) Για παραγγελίες εντός της περιφέρειας Κρήτης, σε άλλους νησιώτικους προορισμούς και σε χερσαίους προορισμούς, όταν το ογκομετρικό βάρος της συσκευασίας προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παραγγελία είναι μεγαλύτερο του πραγματικού βάρους των 3kg, τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχονται ως εξής:

ACS Courier > 3,35 ευρώ +  [(Μ·Π·Υ / 5.000) – 3kg] · 1,24 ευρώ

ΕΛΤΑ Courier > 2,40 ευρώ + [(Μ·Π·Υ / 5.000) – 3kg] · 0,75 ευρώ

(γ) Για παραγγελίες σε δυσπρόσιτες περιοχές, όταν το ογκομετρικό βάρος της συσκευασίας προϊόντος που περιλαμβάνεται στην παραγγελία είναι μεγαλύτερο του πραγματικού βάρους των 3kg, τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανέρχονται ως εξής:

ACS Courier > Δυσπρόσιτη Περιοχή > 6,85 ευρώ + [(Μ·Π·Υ / 5.000) – 3kg] · 1,86 ευρώ

ΕΛΤΑ Courier > Δυσπρόσιτη Περιοχή > 2,40 ευρώ + [(Μ·Π·Υ / 5.000) – 3kg] · 0,75 ευρώ

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.λπ.), η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη, είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω e-mail, είτε με ανακοίνωση στον Ιστότοπο.

Τα προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας, αναγράφεται η ένδειξη «Σύντομα Διαθέσιμο ❯ Παράδοση σε 4-10 ημέρες» και απαιτούνται από 4 έως 10 εργάσιμες μέρες για να παραδοθούν.

Αποστολές δεν πραγματοποιούνται Σάββατο, Κυριακή και αργίες.

Β. ΚΥΠΡΟΣ

Εκκρεμεί.

Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Θα σας ενημερώσουμε με e-mail όταν συγκεντρώσουμε τα προϊόντα σας και ετοιμάσουμε την παραγγελία σας προς παράδοση. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται με επίσκεψή σας στο φαρμακείο μας, στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός ΙΔΗΣ αρ. 8-10, ΤΚ 71202, εντός του παρακάτω ωραρίου λειτουργίας καθώς και κατά τις ημέρες εφημερίας:

Δευτέρα

08:30-14:30 και 17:30-21:00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή

08:30-14:00 και 17:30-21:00

Τετάρτη

08:30-14:00

Σάββατο

10:00-16:00

7. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρεία μας, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού ΊΔΗΣ αρ. 8-10, Τ.Κ.71202, (email: [email protected]) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση κάνοντας χρήση (επιστολική ή ηλεκτρονική) του Τυποποιημένου Εντύπου Υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994 δεν ισχύει α) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα. (Όλα τα προϊόντα βρεφικού γάλακτος δεν επιστρέφονται), β) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, γ) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων και δ) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση συνοδευόμενα από το σχετικό παραστατικό (απόδειξη – τιμολόγιο) πώλησης.

Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) του λογαριασμού του καταναλωτή, μέσα σε διάρκεια 14 ημερολογιακών ημερών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο τηλ. +30 2810 282225 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης ανατρέξτε εδώ:
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_el.htm#shortcut-3

8. Εγγραφή / Δημιουργία λογαριασμού και σύνδεση

Για τη δημιουργία λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αρκεί η εγγραφή του Χρήστη από την επιλογή «Εγγραφή», μετά την οποία μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελίες και να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες του Ιστότοπου. Κατά την εγγραφή του ο Χρήστης καλείται να παρέχει ορισμένα προσωπικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την τιμολόγηση και εκτέλεση των παραγγελιών του, καθώς και την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών εντύπων και ενημερωτικών ηλεκτρονικών δελτίων (newsletter), η οποία πραγματοποιείται μόνο εφόσον αυτός το επιθυμεί.

Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στον Ιστότοπο απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εφόσον έχει παρασχεθεί η αντίστοιχη συγκατάθεση του Χρήστη.

Ο Χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί να διακόψει την αποστολή newsletters, με την αντίστοιχη επιλογή στη σελίδα «ο Λογαριασμός μου», ή και με επικοινωνία στο e-mail [email protected]. Περαιτέρω, σε κάθε αποστολή newsletter δίνεται η επιλογή στον παραλήπτη να δηλώσει τυχόν επιθυμία του να μην λαμβάνει στο μέλλον τέτοιες ενημερώσεις (opt-out).

9. Διόρθωση / Διαγραφή πληροφοριών χρήστη

Αν ο Χρήστης επιθυμεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία, όπως π.χ. διεύθυνση, μπορεί να το κάνει μέσα από τη διαχείριση του προσωπικού του λογαριασμού στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του, μπορεί να το πραγματοποιήσει μέσω της σελίδας ‘Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων και Λογαριασμού’. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με 2 βήματα τα οποία πραγματοποιεί ο Χρήστης:

Βήμα 1: Ο Χρήστης αποστέλλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων στην Εταιρεία η οποία απαντάει άμεσα μέσω email και ζητάει από τον Χρήστη να επιβεβαιώσει το αίτημά του με σχετικό σύνδεσμο. Όταν η Εταιρεία ολοκληρώσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, ενημερώνει τον Χρήστη εκ νέου με email επιβεβαίωσης διαγραφής. Η διαγραφή των προσωπικών στοιχείων περιλαμβάνει τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων του λογαριασμού του (διαγραφή ονοματεπωνύμου, διευθύνσεων χρέωσης και αποστολής, όροφος, τηλεφώνου επικοινωνίας εκτός από το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και το email του) καθώς επίσης και την οριστική ανωνυμοποίηση των προσωπικών στοιχείων των παραγγελιών του (διαγραφή ονοματεπωνύμου, διευθύνσεων χρέωσης και αποστολής, όροφος, τηλεφώνου επικοινωνίας και email) εκτός από τα παραγγελθέντα προϊόντα. Αφού ολοκληρωθεί το ανωτέρω αίτημα διαγραφής προσωπικών δεδομένων του Χρήστη (Βήμα 1), ο λογαριασμός του παραμένει ενεργός και στη βάση δεδομένων του ιστότοπου παραμένει μόνο το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης και το email του.

Βήμα 2: Ο χρήστης μπορεί επιπλέον να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του, με την οποία διαγράφονται άμεσα το όνομα χρήστη του, ο κωδικός πρόσβασής του και το email του. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω 2 βημάτων, η Εταιρεία δεν θα έχει κανένα προσωπικό στοιχείο του Χρήστη. Διαφορετικά, για να πραγματοποιήσει η Εταιρεία τα παραπάνω 2 βήματα, ο Χρήστης μπορεί να αποστείλει e-mail στη διεύθυνση [email protected], ώστε να πραγματοποιηθεί η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και λογαριασμού του Χρήστη.

Ο Χρήστης μπορεί επίσης να ζητήσει να του αποσταλούν με email από την Εταιρεία όλα τα προσωπικά δεδομένα του λογαριασμού του και των παραγγελιών του μέσω της σελίδας ‘Εξαγωγή Προσωπικών Δεδομένων’:

Ο Χρήστης αποστέλλει αίτημα εξαγωγής των προσωπικών του δεδομένων στην Εταιρεία η οποία απαντάει άμεσα μέσω email και ζητάει από τον Χρήστη να επιβεβαιώσει το αίτημά του με σχετικό σύνδεσμο. Όταν η Εταιρεία ολοκληρώσει την εξαγωγή των προσωπικών του δεδομένων, ενημερώνει τον Χρήστη εκ νέου με email επιβεβαίωσης εξαγωγής το οποίο περιλαμβάνει σύνδεσμο με μεταφορτώσιμο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά του δεδομένα. Το αρχείο αυτό παραμένει στον διακομιστή μας για 5 ημέρες και μετά διαγράφεται αυτόματα και οριστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας.

10. Δυνατότητα υποβολής σχολίων

Ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να υποβάλει σχόλια στα πεδία ελεύθερου κειμένου του Ιστότοπου. Η δυνατότητα αυτή είναι ελεύθερη υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο δεν είναι υβριστικό, ειρωνικό, μειωτικό και προσβλητικό σε βάρος τρίτων προσώπων και της Εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στην διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ιστότοπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την Εταιρεία, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και του Ιστότοπου.

11. Πνευματικά δικαιώματα – σήματα – αθέμιτος ανταγωνισμός

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου, όπως ενδεικτικά είναι έργα υπό τη μορφή κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών σλόγκαν κ.λπ., τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του ν.2121/1993 όπως ισχύει, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη τυχόν Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρουσίαση όλων των παραπάνω στον Ιστότοπο και της ιστοσελίδες αυτού, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και τα διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων που διαθέτει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων [ν.2239/1994 όπως ισχύει] κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου.

Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές), καθώς και όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού [ν.146/1914, όπως ισχύει].

Το Όνομα Χώρου (Domain Name) «pricelesspharmacy.gr» έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού. Περαιτέρω, η Εταιρεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και προϋποθέσεις του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr [Αποφ. 351/76/20.5.2005].

Η Εταιρεία απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr (pricelesspharmacy.gr) της Εταιρείας, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου, του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Εταιρείας, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για την Εταιρεία, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Xώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου, του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Εταιρείας [αρθρ. 4 παρ. 3 αποφ. 351/76/20.5.2005].

Απαγορεύεται κάθε αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη μηχανική ή μη αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση όλων των έργων της προηγούμενης παραγράφου με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών (με την επιφύλαξη του άρθρ. 28Β ν.2121/1993), καθώς επίσης και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και γενικά κάθε είδους ενέργεια πάνω στα εμπορικά, οικονομικά και πάσης φύσεως αρχεία της Εταιρείας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή/και οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

Ειδικότερα:

Για τον ιστότοπο www.pricelesspharmacy.gr έχουν χρησιμοποιηθεί 13 εικονίδια τα οποία αναδιανέμονται ελεύθερα σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά 3.0 Ελλάδα και συγκεκριμένα με την άδεια Αναφορά Δημιουργού 3.0 Μη εισαγόμενο (CC BY 3.0). Στα εικονίδια έχει γίνει αλλαγή του χρώματος. Οι τίτλοι και οι δημιουργοί τους είναι οι εξής:

• Εικονίδιο “Woman body” στο Μενού Πλοήγησης / Κατηγορία ‘Γυναίκα’ από Alice Noir από το the Noun Project

• Εικονίδιο “Human” στο Μενού Πλοήγησης / Κατηγορία ‘Άνδρας’ από Alexander Skowalsky from the Noun Project

• Εικονίδιο “growing” στο Μενού Πλοήγησης / Κατηγορία ‘Παιδί & Μαμά’ από Comeheresailartis.t από το the Noun Project

• Εικονίδιο “Mortar Pestle” στο Μενού Πλοήγησης / Κατηγορία ‘Φαρμακείο’ από Brand Mania από το the Noun Project

• Εικονίδιο “dietary supplements” στο Μενού Πλοήγησης / Κατηγορία ‘Συμπληρώματα’ από Oleksandr Panasovskyi από το the Noun Project

• Εικονίδιο “Mobile Shopping Bags” στις σελίδες Αρχική και Επικοινωνία από Fevzi.Co από το the Noun Project

• Εικονίδιο “package ok” στις σελίδες Αρχική και Επικοινωνία από b farias από το the Noun Project

• Εικονίδιο “Payment Options” στις σελίδες Αρχική και Επικοινωνία από Vectors Point από το the Noun Project

• Εικονίδιο “return” στις σελίδες Αρχική και Επικοινωνία από Vectors Market από το the Noun Project

• Εικονίδιο “Open Pollinated” στην Αρχική σελίδα από GRACE Communications Foundation and Mother Jones, US

• Εικονίδιο “sunblock” στην Αρχική σελίδα από Vectors Point από το the Noun Project

• Εικονίδιο “Lice” στην Αρχική σελίδα από paolo από το the Noun Project

• Εικονίδιο “Cough” στην Αρχική σελίδα από Melissa Mellor από το the Noun Project

• Εικονίδιο “Christmas tree” στο Μενού Πλοήγησης από Sakchai Ruankam το the Noun Project

Για τον ιστότοπο www.pricelesspharmacy.gr έχουν χρησιμοποιηθεί 4 φωτογραφίες / φόντο τα οποία αναδιανέμονται ελεύθερα σύμφωνα με τους όρους της άδειας Freepik License. Στις φωτογραφίες έχει γίνει βελτιστοποίηση χρωμάτων, επεξεργασία και περικοπή. Οι τίτλοι και οι δημιουργοί τους είναι οι εξής:

• Φωτογραφία “Sale photo” στην Αρχική σελίδα από Racool_studio από το freepik – www.freepik.com

• Φωτογραφία “People photo” στην Αρχική σελίδα από nensuria από το freepik – www.freepik.com

• Φωτογραφία “People photo” στην Αρχική σελίδα από senivpetro από το freepik – www.freepik.com

• Φόντο “Background vector” στην Αρχική σελίδα από freepik από το freepik – www.freepik.com

Για τον ιστότοπο www.pricelesspharmacy.gr έχουν χρησιμοποιηθεί 3 φωτογραφίες / εικονογράφημα τα οποία αναδιανέμονται ελεύθερα σύμφωνα με τους όρους της άδειας Pixabay License. Στις φωτογραφίες έχει γίνει βελτιστοποίηση χρωμάτων, επεξεργασία και περικοπή. Οι τίτλοι και οι δημιουργοί τους είναι οι εξής:

• “Φωτογραφία” στην Αρχική σελίδα από Leila Schmidt από το Pixabay

• “Φωτογραφία” στην Αρχική σελίδα από monicore από το Pixabay

• “Εικονογράφημα” στα φίλτρα προϊόντων από David Zydd από το Pixabay

Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον Ιστότοπο δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

12. Περιορισμός ευθύνης και κανόνες ορθής χρήσης ιστότοπου

Α. Ευθύνη της Εταιρείας ως προς τα παρεχόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ιστότοπου παρέχονται ως έχουν και η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις, αστοχίες ή ανακρίβειες με ευθύνη των προμηθευτών ή/και κατασκευαστών σε φωτογραφίες, τιμές και χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναγράφονται στον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνει ο Χρήστης μέσω του Ιστότοπου, ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του Ιστότοπου ή για τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κ.λπ.).

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα (ΑΚ 534 επ.).

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον Χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από την Εταιρεία μας και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει η Εταιρεία μας.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα.

Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της Πολιτικής Επιστροφών της Εταιρείας.

Οι παρεχόμενες, από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν στην υγεία, στην πρόληψη, στην ομορφιά και στην αισθητική προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο Χρήστης των Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας που τον απασχολούν. Οι απαντήσεις σε ερωτήματα Χρηστών και οι παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον Ιστότοπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον Χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να επιβεβαιώνει.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους επισκέπτες μας νόμιμα τοποθετούμενοι, στον παρόντα δικτυακό τόπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κ.λπ. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Χρήστη από τους κινδύνους της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη επιζήμια συμπεριφορά και πρακτική, εφόσον αυτοί εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον Τραπεζικού ιδρύματος, διαφημιζόμενου φορέα στον Ιστότοπο ή συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών κ.α., ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο «hyperlink» στον παρόντα Ιστότοπο, διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των Χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Χρήστης.

Β. Ευθύνη του Χρήστη τήρησης κανόνων ορθής χρήσης Ιστότοπου

Η ευθύνη για τη δημοσίευση ή μεταφορά οποιουδήποτε περιεχομένου από τον Χρήστη μέσω των υπηρεσιών του Ιστότοπου, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Σε καμιά περίπτωση δε θεωρείται υπεύθυνη η Εταιρεία για οποιοδήποτε λάθος ή βλάβη που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που μεταφέρεται ή αναρτάται από τον Χρήστη.

Η ορθή χρήση του Ιστότοπου υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, οι οποίες δεν πρέπει να παραβιάζονται.

Ο Χρήστης συμφωνεί να ΜΗΝ κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ιστότοπου για:

• ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μεταφορά οποιοδήποτε υλικού που είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, υβριστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων·

• ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους για την εγκατάσταση κάθε μορφής υλικού (λ.χ. κείμενο, εικόνα κ.λπ.), που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης προώθησης προϊόντων·

• ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλες μεθόδους, οι οποίες παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων·

• ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή ή μεταφορά με άλλες μεθόδους, οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιουσδήποτε άλλους ηλεκτρονικούς κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που σχεδιάστηκαν με σκοπό να καταστρέψουν, να βλάψουν ή να περιορίσουν την λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών·

• προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά δικαιώματα άλλων χρηστών ή προκαλεί βλάβη σε τρίτους και ειδικότερα, ανήλικους.

Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οτιδήποτε προκύψει συνεπεία κακόπιστων και κακόβουλων ενεργειών τρίτων, οι οποίοι ενδέχεται να κάνουν χρήση του Ιστότοπου.

Κάθε χρήση αντίθετη με τους παραπάνω όρους, παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να προβεί άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια, καθώς και στην άμεση απαγόρευση εισόδου και στην διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του παραβάτη χρήστη.

13. Ρήτρα τελωνείου

Ο Καταναλωτής οφείλει να ενημερώνεται με δική του επιμέλεια για τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές, που απαιτεί η νομοθεσία της χώρας κατοικίας ή διαμονής του, ώστε τα παραγγελλόμενα, από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, προϊόντα να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πορεία τους από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας, ως τον παραλήπτη Καταναλωτή.

Για τις αναγκαίες προδιαγραφές, ο Καταναλωτής ενημερώνεται από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας παράδοσης των προϊόντων.

Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τελωνειακές απαιτήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς, ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, όπως προδιαγραφές σύστασης, περιορισμούς είδους, βάρους, διαστάσεων, απαιτήσεις αναγκαίων συνοδευτικών εγγράφων, εγχειριδίων κ.λπ. Ο Καταναλωτής οφείλει να επιβεβαιώσει ότι τα προϊόντα που παραγγέλνει από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ικανοποιούν αυτές τις προδιαγραφές.

Ο Καταναλωτής μπορεί να πληροφορηθεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων προς πώληση από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είτε επικοινωνώντας με τον παραγωγό των προϊόντων είτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Αν ο Καταναλωτής διαπιστώσει ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές ώστε να εισαχθούν στη χώρα προορισμού, οφείλει να απέχει από την παραγγελία, άλλως θα επιβαρύνεται με κάθε σχετική δαπάνη που θα προκύψει. Συγκεκριμένα, ο Καταναλωτής βαρύνεται με οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την άρνηση των Αρχών της χώρας προορισμού να επιτρέψουν την είσοδο του προϊόντος στο έδαφός της, είτε πρόκειται για κόστος αποστολής και επιστροφής του προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, είτε για κόστος φύλαξης ή αναγκαίου χειρισμού, είτε για πρόσθετους δασμούς ή για νομίμως επιβληθέντα πρόστιμα λόγω μη συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις νόμιμες προδιαγραφές.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση ακυρότητας ενός ή περισσότερων εκ των Όρων Χρήσης, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, δίχως όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη του Ιστότοπου και των υπηρεσιών αυτού και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν ανακύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών ec.europa.eu/consumers/odr. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο τηλ. +30 2810282225 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], για την φιλική διευθέτηση τυχόν διαφοράς και για την καθοδήγησή σας σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

15. Τροποποίηση όρων χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης κατά την κρίση της των Όρων Χρήσης του Ιστότοπου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στον Ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται η τακτική επίσκεψη και ανάγνωση αυτών για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. Τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Χρήσης και των εν γένει Πολιτικών και Διαδικασιών που διέπουν τον Ιστότοπο και τις σχετικές παρεχόμενες Υπηρεσίες δεν αφορούν σε προγενέστερες αυτών παραγγελίες.

16. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:

ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΔΑΚΗ Ε.Ε.
Ίδης 8-10,
Ηράκλειο Κρήτης, 71202
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2810 282225

Email: [email protected]

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Νικόλαος Π. Αναστασόπουλος
Δικηγόρος
Πανεπιστημίου 56 | 106 78, Αθήνα | Ελλάδα
T: +30 210 38 43 857 | M: +30 69 8589 90 00
E: [email protected] | Web: www.alfalegal.gr

Απαγορεύεται η εν μέρει ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή και εν γένει χρήση του παρόντος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συντάκτη Δικηγόρου.